KITAB SITTIN: 2x 4 BLAS/SUM/16/AK/57

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Teks bernama Kitab Sittin menjelaskan tentang 60 masalah peribadatan baik tentang fiki mazhab Syafi’i, yang menghimpunkan enam puluh masalah agama. teks kitab tersebut merupakan karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid, seorang  yang terkenal dengan kesalihannya dan banyak beribadat. Beliau wafat pada 14 Rabi’ul Awal tahun 819 hijrah. Naskah ini dimiliki oleh Nyai Mu'awiyah dari Nyai Dzuriyah. Kondisi naskah tergolong cukup baik.

 

2x4 | BLAS/SUM/16/AK/57 | PJGSGG/MWYH/160/2012 | KITAB SITTIN | 3,4 | Akaid dan Hukum Islam/Fikih | Arab | Arab | Prosa | 52 hlm. | 9 baris/hlm. | 25x18 | Kertas Daluwang | Nyai Mu'awiyah | Pajung,Sergang, Batu Putih, Sumenep

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for KITAB SITTIN: 2x 4  BLAS/SUM/16/AK/57
Published
July 11, 2020