KITAB JAM'U FURUḌIN: 2x4 BLAS/SUM/16/FI/63

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Naskah ini berisi delapan teks. Teks pertama menjelaskan tentang  peristiwa lailatul qadar, bila masuk Ramadan hari Ahad maka turun lailatul qadar tanggal 27 Ramadan, bila masuk Ramadan hari Senin lailatul qadar turun malam 29 dan doa-doa. Teks kedua bernama  kitab  Mufid  syarah  Daurah.  Selesai  ditulis  pada  Selasa  hari  kamis  18

Ramadhan setelah subuh sebelum Zuhur zaman ke tujuh, teks ini menjelaskan ilmu tauhid dan implementasinya. Teks ketiga bernama Jam'u Furuḍin disusun oleh Moh. Zahid merupakan rangkuman dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang  bersuci, berwudu, salat dengan terinci. Teks keempat menjelaskan tentang ilmu tajwid seperti nun mati bertemu huruf fa' dinamakan ikhfa. Teks kelima bernama Samarqandi menjelaskan akidah 50 dengan hukum akal. Teks keenam merupakan kumpulan doa-doa. Teks ketujuh bernama Syarah Durratul Fakhirah menjelaskan tentang ilmu tauhid. Teks kedelapan bernama al-Farqu menjelaskan ujub dan kibir melahirkan kebesaran sesuatu.

Naskah milik K.H. A Waris dari K.H. Miftakhul Khair dari K.H. Syamsul Arifin dari K.H. Moh Nur dari K.H. Abdul Kairan dari K.H. Zaidun (Syeh Umar).

 

2x4 | BLAS/SUM/16/FI/63 | KITAB JAM'U FURUDIN | 4,3 | Fikih, Akaid Ilmu Tata Bahasa Arab | MCT/AWR/100/2012 | Arab | Arab | Prosa | 396 hlm. | 7, 11, 15 baris/hlm. | 26x17.5 | Kertas Daluwang | K.H. A Waris | Muncek Tengah Kenteng

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for KITAB JAM'U FURUḌIN: 2x4 BLAS/SUM/16/FI/63
Published
July 16, 2020