Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/11

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/031/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: tahzīb al-bai’ syurut al- ijāb.... Baris awal-teks kedua: Bismillāḥirrahmānirraḥīm, wa bihī nasta’īn alḥamdulillāh allażī ‘alimna ‘ilman mālam ta’lam waṣṣalatu wassalāmu ‘alā Muḥammādin wa ālihi ahl al-kirām wa ba’du.... Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhi allażi ja’ala siraju qulubana ainama... Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn al-‘ālim lijam’i mā siwallāhu ta’ala min ‘arsyihi wa kursiyyihi wasamāih wa arḍun wa hayawān... Baris awal-teks kelima: Bismillāhirraḥmānirraḥīm alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn ‘alā kulli ḥāl wasṣalātu ‘alā Nabi sayyid al-mursalin fī kulli maqāl...

 

Kolofon: Teks pertama: wala tanfasakha al-ijarah fī al-aṣaḥḥi walau bā’ahā ligairihi jāzun filadhar walā tanfasakha kitāb Iḥya al-mawāt Minhaj. Teks ketiga: tammat al-kitāb al-musammā Syu’bah al-Īman fī yaum al-Sabt hīna waqt al-‘Isya wa ṣāḥib al-kitāb wa al-khat Abū Nur Zāidīn alḥamdulillāh. Teks keempat: tammat al-kitāb Aṣl al-Kalām Nabi.

 

Isi Teks:  Berisi tentang fikih, khususnya terkait dengan munakahat, meliputi hukum dari berbagai aspeknnya, termasuk hal-hal yang diadakan dalam rangka memeriahkan resepsi, seperti memukul rebana dan lain-lain. lebih bersifat fikih lokal dan waqi’iyyah. Dilanjutkan dengan masalah-masalah mu’amalah.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/11 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/031/2011 | Arab | Arab | Prosa | 53 rekto verso | 26 b./hlm | 27,5x19,5; 18,5x13,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Cukup baik, hanya halaman akhir ada yang hilang | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih:  2x4 BLAS/PAM/17/FI/11
Published
March 15, 2021