Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/16

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/047/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: al-wujūbu al-mustaḥīlu wa al-jawāzu falwājib mā lā yataṣawwar fī al-‘aql… Baris awal-teks kedua: abtada'u bilbasmalah ṡumma bi  alḥamdulillāh iqtidā'an bi al-kitāb al-‘azīz wa’amalan bikhabar. Baris awal-teks ketiga: wabihi nasta’īnu alḥamdulillāh. Baris awal teks keempat: alḥamdulillāhillażi taqrīḍi biwujūdi fanasy'atu al-hawādiṡi.

 

Kolofon: Teks pertama: tammat min syahr Ramaḍān al-musammā bi syarḥ Hud-Hudi. Teks kedua: tammat al-musammā bi al-Bajūri. Teks ketiga: qad tamma hāża al-kitāb fi yaum al-khāmis fi hilāl al-ṡālis min Syahr Rabi’ al-Awwal fi sanah al-Jīm al-akhir min Hijratin Nabi Muḥammad.

 

Isi Teks: Catatan: Lebih merupakan kitab tauhid daripada kitab fikih. Berisi tentang akidah, dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian wajib, jaiz, dan mustahil. Juga dijelaskan mengenai pengertian hukum syara’, hukum akal dan hukum adat. Pengertian-pengertian itu dijadikan sebagai dasar untuk memasuki penjelasan mengenai sifat-sifat Allah Swt baik yang wajib, jaiz maupun mustahil. Teks berikutnya juga berisi uraian yang sejenis, sebagai pengantar dari uraian

mengenai masalah-masalah akidah, khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah swt.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/16 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/047/2011 | Arab | Sebagian Diberi Makna Gandul Berbahasa Jawi, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 182 rekto verso | 17 b./hlm | 28x18; 20x12,5, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 5,5, pias bawah: 5, pias kanan: 5,5 pias atas: 4 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/16
Published
March 15, 2021