Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/23

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/082/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks awal: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālāmīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā sayyidina Muḥammādin al- nabiyyi wa ālihi al-muqarrabīn

 

Kolofon: Wa khatam al-kitāb fī sanah Ba wa syahr Safar wa hilaluhu tis’a wa ‘isyrūn fī yaum as-saqat fī waqt al-żuhr wallāhu a’lam bi al-ṣawāb alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wasṣalatu wassalāmu ‘alā sayyidinā wa maulāna Muḥammadin wa yusamma al-kitāb Iḍāh

 

Isi Teks: Teks ini berjudul al-Iḍah, yang merupakan syarah dari Mukhtaṣar al-Tabṣirah fi al-Fiqh. Dimulai dari bab ṭahārah, menyamak kulit bangkai, siwak, istinja dan seterusnya.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/23 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/082/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 165 rekto verso | 9 b./hlm | 31,5x21; 18,5x11,5 beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 2, pias bawah: 5,5 pias kanan: 7,5, pias atas: 6,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah tidak utuh, ada yang hilang dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/23
Published
March 15, 2021