Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/24

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/088/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh al-Mulk al-Qadīr al-Samī’ al-Başīr waṣṣalātu ‘alā Muḥammādin al- sirāj al-munīr... Baris awal-teks kedua: kitab al-nikāh wa yustaḥabbu al-nikah liman yaḥtāju ilāihi.... Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, rabbi yassir walā tu’assir wa bihī nasta’īn alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu ‘alā rasūlihi Muḥammādin wa ālihi ajma’īn ammā ba’du fainna ad’af ‘ibadillāh biqauli....

 

Kolofon: Teks kedua: Wallahu a’lam bi al-ṣawāb waqad waqa’a al-farag min kitabati hāżā al-kitāb yaum al-Sabt waqt Ḍuḥa fī tis’ah al-‘asyar yaum min syahr al-Syawal, wa hāżā muallif al-kitāb taḥrīr al-‘āsyir lī Syaikh al-kabīr al-faḍīl Abū al-Ḥasan Muḥammad al-Başari al-Syāfi’ī nafa’anallāh bihi wabasarihi fī al-dīn wa al-dunya wa al-akhirah Amīn Ya Rabb al-‘Ālamīn. Teks ketiga: tammat al-kitāb Lubab al-Akhyar

 

Isi Teks: Teks pertama berjudul Taḥrir al-‘Asir. Bab pertama mengenai ṭahārah, yang tidak hanya berisi uraian menurut mazhab Syafi’i, tetapi juga mazhab-mazhab yang lain. dilanjutkan dengan masalah-masalah lain sebagaimana sistematika dalam Fikih.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/24 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/088/2011 | Arab | Arab | Prosa | 354 rekto verso | 15 b./hlm | 24x14; 14x9, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 3,5, pias bawah: 4,5, pias kanan: 4, pias atas: 4,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah masih utuh dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for  Kitab Fikih: 2x4  BLAS/PAM/17/FI/24
Published
March 15, 2021