Kitab Bahasa 29: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/35

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, i’lam anna al-‘awāmil fī al-naḥw miata ‘āmil lafżiyyah ma’nawiyyah.... Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillah rabb al-‘alāmīn i’lam anna asma’ al-ḍamīr yunqasamu ‘alā qismain… Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, al-kalāmu huwa al-lafż al-murakkab al-mufīd bi al- waḍ’i... Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, nawaitu an akhţuba khutbataini sunnatan li’īd al-Aḍha lillāhi ta’ala..

Kolofon:  Teks pertama: tammat wallāhu a’lam. Kolofon Teks kedua: tammat wallāhu a’lam. Kolofon Teks ketiga: tammat wallāhu a’lam. Kolofon Teks keempat: tidak ada.

Isi Teks: Teks berisi amil-amil dalam nahwu.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/35 | Kitab Bahasa 29 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/110/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 48 rekto verso | 5 b./hlm | 24,5x18; 18x13, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 2, pias bawah: 2,5, pias kanan: 4, pias atas tidak ada | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah masih utuh dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Bahasa 29: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/35
Published
March 15, 2021