Al-Miftāḥ Fī Syarḥ Ma’rifāt al- Islām wa al-Īman: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/12

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh allażi   akhraja ‘ibādahu min al-‘adami ilā al-wujūd wa jarrahum bitaufīqihi ‘an gasaq al-jahl ilā syuhūd wa amarahum ilā al-ṣalat.... Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, qāla al-Syaikh al-Imām al-‘Ālim al-‘alāmah al- auhad Abu ‘Abbas Syihab al-Dīn Hamzah al-Romli al-Anṣari al-Syafī’i... Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wabihī nasta’īnu alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā sayyidinā Muḥammādin khātam anbiyīn wa ālihi waṣahbihi ajma’īn....

Kolofon: Tidak ada

Isi Teks: Judul kitab ini adalah al-Miftah fi Syarḥ Ma’rifah al-Iman wa al- Islam. Menurut penulis, sebelum mengkaji kitab-kitab tauhid yang lebih mendalam, seorang muslim harus terlebih dahulu mengetahui dasar-dasar iman dan islam. Dasar-dasar iman dan islam inilah yang termuat di dalam kitab ini. Sehingga kitab ini disusun bagi para pemula. Diawali dengan uraian mengenai hadis yang sangat terkenal tentang pengajaran Jibril as mengenai islam, iman dan ihsan.

2x3 | BLAS/PAM/17/AK/12 | Al-Miftāḥ Fī Syarḥ Ma’rifāt al- Islām wa al-Īman | 3 | Akaid | SA/Tauhid/039/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 100 rekto verso | 13 b./hlm | 29x19,5; 23,5x15, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 3,5, pias bawah: 3, pias kanan: 4,5, pias atas: 3,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Al-Miftāḥ Fī Syarḥ Ma’rifāt al- Islām wa al-Īman: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/12
Published
March 16, 2021