Mawa'id al-Ṣalat: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/13

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wa al-‘āqibat lil muttaqīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā Muḥammādin khair al-khalqihi min kulli makhlūq... Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā sayyidinā Muḥammādin wa ālihi ajma’īn ammā ba’du. Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, waruwiya fī hadīṡi faṭīmah binti rasūlillah SAW ruwiya ‘an Sulaiman al-girasiyyu. Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wa al-‘āqibat lil muttaqīn billāh rabb. Baris awal-teks kelima: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā rasūlillah SAW i’lam anna al-ḥukma al-‘aqliyah yunḥasaru fī ṡalāsati aqsāmin… Baris awal-teks keenam: ṣallallāh ‘alā sayyidinā Muḥammādin waālihi wa asḥābihi wasallam alḥamdulillah... Baris awal-teks ketujuh: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, i’lam anna sifātillāhi ta’ala ‘alā ṡala,sati aqsāmin żatiyah wa ṡubūtiyah wa tanziyah...

Kolofon: Teks pertama: tammat kitāb Mau’iḍat al-ṣalat. Kolofon Teks kedua: tammat kitāb Bidāyat al-I’tiqad. Kolofon Teks ketiga: raḥmatullāhi ‘alāihi. Kolofon Teks keempat: wafi al-khafi sirrun wafi al-sirri anā allāżi lā ilaha illa anā. Kolofon Teks kelima: tammat kitab wallāhu a’lam. Kolofon Teks keenam: tammat wallāhu a’lam. Kolofon ketujuh: tammat kitab al-Mafātih wallāhu a’lam

Isi Teks: Bagian pertama berisi tentang kitab mukhtashar yang berjudul mawa’iẓ al-ṣalāt. Bagian kedua berisi uraian mengenai akidah Ahlissunnah wal Jamaah dengan metode tanya jawab. Bagian ketiga berisi uraian tentang pengaturan keluarga, khususnya bagaimana seorang istri bersikap pada suaminya. Bagian berikutnya berisi uraian tentang hadis tiga pilar agama. Dilanjutkan dengan uraian mengenai masalah-masalah keimanan.

2x3 | BLAS/PAM/17/AK/13 | Mawa'id al-Ṣalat | 3 | Akaid | SA/Tauhid/040/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Arab Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 124 rekto verso | 9 b./hlm | 25x18; 15x11,5, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 4,5, pias bawah: 4,5, pias kanan: 4,5 pias atas: 5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Mawa'id al-Ṣalat: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/13
Published
March 16, 2021