Kitab Tauhid: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/17

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: wa al-banāt al-wāḥidah nisfu lilbanīn.  Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, furuhiqun masalah farāiḍ. Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, serat dangdang gula... Baris awal-teks keempat; Qāla al-Syaikh al-‘alāmah afḍalul muta'akharīna waqudwah al-ḥukama al-rāsiḥīn aṡar al-dīn al-abhari... Baris awal-teks kelima; Bismillāhirraḥmānirraḥīm, abda'ubismillah warraḥmann wa birraḥīm dāimul iḥsān....

Kolofon: Teks pertama: tammat bab al-Faraid nuqila min Muḥarrar wa ṣāhib al-kitāb wa al-khat Hamzah al-‘Aurah Dilami, tamamah fī yaum al-Ṡulasa ba’da al-‘Asyr sabata īmaninā wa jamiī al-muslimīn fi al-dunya wa al-akhirat. Teks kedua: tammat wallāhu a’lam. Teks ketiga: tammat wallāhu a’lam. Teks keempat: tammat hāża al-kitab al-musammā bi al-mantiq Saguzi. Teks kelima: tammat 'Aqīdatul 'Awām ‘alā yadi Haji Muhammad Syarqawi żial-taqsīr al-faqīr ila raḥmatillāh ta’ala al-wahhāb bin muhammad Ihya al-Sarwani ‘afallāhu ‘anhuma

Isi Teks: Kitab ini merupakan kitab faraiḍ, yakni pembagian waris, bukan kitab tauhid. Berisi uraian mengenai orang-orang yang mendapatkan hak waris beserta bagiannya. Naskah ini juga berisi teks tentang ilmu kalam dalam kitab 'Aqīdatul 'Awām

2x3 | BLAS/PAM/17/AK/17 | Kitab Tauhid | 3 | Akaid | SA/Tauhid/049/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 52 rekto verso | 19 b./hlm | 31,5x22,5; 22x15,5 pias kiri; 5,5, pias bawah: 6, pias kanan: 6,5, pias atas tidak ada | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada pojok kiri bawah akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Tauhid: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/17
Published
March 16, 2021