Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/25

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/093/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wa al-‘āqibat lilmuttaqīn... Baris pertama teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, haża bayān mā lā budda minhu min al-furūḍ al-wājibbah ‘alā mażhab al-imām al-Syafī’i raḥmatallāh ‘alāih… Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirrahịm, i’lam anna kalimatī al-syahādat mimmā yajibu ‘alā kulli mu’minīn... Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā rasūlullāh i’lam anna al-ḥukma al-‘aqlī yunhasaru....

 

Kolofon: Teks pertama: tammat hāża al-kitāb, wallāhu a’lam. Teks kedua: tammat kitāb wallāhu a’lam. Teks ketiga: tammat wallāhu a’lam. Teks keempat: tidak ada

 

Isi Teks Catatan: Lebih merupakan teks tauhid daripada Fikih. Teks pertama merupakan karya Syeikh Abu al-Laiṡ al-Samarqandi, berisi uraian mengenai keimanan dengan metode soal jawab; mulai dari pengertian iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Teks berikutnya juga berisi uraian mengenai masalah-masalah mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim, dimulai dari masalah-masalah keimanan dan seterusnya. Teks lainnya berisi tentang uraian mengenai makna syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/25 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/093/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 53 rekto verso | 6 b./hlm | 26,2x17,5; 14x10,2 beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 7m, pias bawah: 5, pias kanan: 5, pias atas: 6,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih: 2x4  BLAS/PAM/17/FI/25
Published
March 16, 2021