Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/28

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/099/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: tidak ada… Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wa asyhadu anlā ilāha illallāh waḥdahū lā syarīkalah wa asyhadu anna Muḥammadan ‘abduhu warasūluhu Saw wa ‘alā ālihi waṣahbihi..

 

Kolofon: Teks kedua: tammat hāża al-kitāb wallāhu a’lam.

 

Isi Teks: Teks pertama berisi tentang masalah-masalah Fikih, dimulai dari uraian mengenai syarat-syarat salat, dilanjutkan dengan uraian-uraian mengenai rukun-rukun salat, dan seterusnya. Teks kedua berisi uraian mengenai akhlak, di bagian akhir terdapat uraian mengenai maksiat-maksiat hati.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/28 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/099/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 70 rekto verso | 8 b./hlm | 20,5x16; 15x11,2 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for  Kitab Fikih: 2x4  BLAS/PAM/17/FI/28
Published
March 16, 2021