Kitab Fikih: 2x4 BLAS/PAM/17/FI/30

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/101/2011

 

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: wa ṣallallāh ‘alā sayyidinā Muḥammādin wa ālihi waṣahbihi wasallam alḥamdulillāh tabarukan bifatiḥah al-kitab liannahā ibtida'u kulli amrin żī bārrin wa khatimah kulli du’a mujābin... Baris awal-teks kedua: wa bihi alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn wabihi nasta’īnu ‘alā umūr al-dunya wa ṣallallāh ‘alā sayyidinā Muḥammad khātim al-nabiyyīn wa ālihi wa aṣḥābih ajma’īn walā haula walā quwwata illa billāh al’aliyyi al-‘adīm arkān al- Islām

 

Kolofon: Teks kedua: hāża al-kitab al-musammā bi Safīnah

 

Isi Teks: Teks pertama merupakan syarah kitab al-Taqrīb, yang berjudul Fathul Qarib al-Mujib fi Syarḥ Alfāż al-Taqrib atau al-Qaul al-Mukhtar fi Syarḥ Gāyah al-Ikhtiṣār. Teks kedua merupakan salinan dari Safinatun Najāh.

 

2x4 | BLAS/PAM/17/FI/30 | Kitab Fikih | 4 | Fikih | SA/Fikih/101/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 46 rekto verso | 9 b./hlm | 21,5x16,3; 15,5x10,5, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 4, pias bawah: 2,5, pias kanan: 4, pias atas tidak ada | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah masih utuh dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fikih: 2x4  BLAS/PAM/17/FI/30
Published
March 16, 2021