Cerita Yusuf : 2x9 BLAS/PAM/17/SI/12

Authors

BLA Semarang
Balai Litbang Agama Semarang

Synopsis

PGM/SAI/3/SI/2012

 

Deskripsi Awal Naskah: Puh asmarandana ingsun amimiteya amuji anebut sama yang sukma …

 

Kolofon: Tidak ada.

 

Isi Teks: Naskah berisi tentang cerita Nabi Yusuf. Ia diceritakan sebagai anak ke delapan dari dua belas bersaudara dengan satu Bapak dari dua Ibu. Yusuf mempunyai banyak keistimewaan sehingga membuat saudara-saudara yang lain menjadi iri dan timbul niat untuk mencelakainya dengan menyeburkan beliau ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh saudagar kaya dan dijual kepada perdana Menteri yang bernama Khitfir al-Aziz, beberapa tahun kemudian beliau di angkat menjadi Menteri Ekonomi sehingga menjadi Raja dan diangkat kenabiannya oleh Allah.

 

2x9 | BLAS/PAM/17/SI/12 | Cerita Yusuf | 9 | Sejarah Islam | PGM/SAI/3/SI/2012 | Pegon | Jawa | Macopat/layang | 132 hlm. | 12 b./hlm | 30,2x21; 25x16,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Sedang, berlubang sebab dimakan ngengat | Pangereman

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Cerita Yusuf : 2x9 BLAS/PAM/17/SI/12
Published
March 18, 2021