Kitab Tasawuf: 2x5 | BLAS/PAM/17/AT/4

Authors

Bla Semarang

Synopsis

SA/TASAWUF/075/2011

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wa’aliyyillāhu ‘alā sayyidina Muḥammadin wa ālihi wa ṣahbihi wasallam walā haula walā quwwata illā billāh al’aliyyi al-‘ażīm, yuqālu qabl al-hauḍi fī bayān al-lafż wa kāna........ Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh waṣṣalātu wassalāmu ‘alā rasūlihi Muḥammad Saw wa aṣḥābihi al-ţahirīn wal-āli kulli wa sāir al-sālihīn. Wa ba’da a’lam as’adakumullāh fī al-dārain...

Kolofon: Tammat al-kitāb al-mubārak bi’aunillāh al-mulk al-wahhāb fīsyahr al-Maulud fī yaum al-Jum’ah ba’da Ṣubh wa qabl al-żuhr wa ṣāḥib al-kitab wa al-mukātib al-jahl al-‘Urah Dilami al-faqir yusamma al-Hamzah wa hayyi minIbn ‘Abdillah. Teks kedua: tidak ditemukan

Isi Teks: Lebih merupakan kitab tauhid. Merupakan kitab syarah yang cukup panjang terkait dengan masalah akidah. Didahului dengan uraian panjang lebar mengenai pengantar, mulai dari basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Kemudian uraian mengenai hukum syara’, hukum akal, dan hukum adat, yang biasanya dijadikan sebagai pengantar untuk membangun argumentasi mengenai masalah-masalah tauhid.

2x5 | BLAS/PAM/17/AT/4 | Kitab Tasawuf | 5 | Akhlak dan Tasawuf | SA/Tasawuf/075/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 176 rekto verso | 22 b./hlm | 28,5x18,5; 22,5x14 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang kecil-kecil pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Tasawuf: 2x5 | BLAS/PAM/17/AT/4
Published
March 18, 2021