Kitab Fatḥ Al-Mubīn/Tauhid: 2x3 | BLAS/PAM/17/AK/47

Authors

Bla Semarang

Synopsis

SA/FIKIH/023/2011

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm alḥamdulillāhi rabb al-‘ālamīn wasṣalātu wassalāmu ‘alā sayyidina wa maulana Muḥammād khatam al-nabiyyi wa ‘alā ālihi wa asḥābihi ajma’īn i’lam anna al-‘ilma mā taṣawwur wa ammā aṣdīq fattaṣawwur  aradalahu al-mahiyyah min gairi anyahkuma ‘alāiha..... Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wa ṣallallāhu ‘alā sayyidina Muḥammādin wa ālihi wa saḥbihi wasallām yaqūlu ‘Abdullāh bin 'Umar bin Ibrahīm al-Talmisani laṭafallāhu bihi wakānallāhu lahu biannihi alḥamdulillāhi al-munfaridi biwujubi al-waḥdaniyyah fī al-zati wa al-ṣifat... Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wa bihi nastaīn alḥamdulillāhillazi anṭaqa al-kāināt bi waḥdaniyyah waja’ala alsinata al-maujūdāt ...

Kolofon: Teks pertama: Hāża al-farag waṣāhib al-khat min qubail a’la arba’ah al-musammā ‘Abd al-‘Izz wayatamma hāża al-khat kitab al-mufīd al- musammā ‘Abdullāh Ibn Qad Nasruddin wa al-‘Azīz bin al-Haj al-Mustafa fi bilādi Sumber Abang Kuning gafarallāhu.... tertulis 139 H min hijrah al-nabi SAW. Teks kedua: Tammat al-Kitāb bi’aunillāh ‘alā yad al-haqīr Abdullah fi baldati Kaquang faqad farag (tertulis 138 H) tahun ha min hijrah nabi SAW. Teks ketiga: Wa khatam waqad tamma hāża al-kitab al-musammā bi Fath al-Mubīn fi yaum al-Sabt fī waqt al-ḍuha ba’da al-ṣubuḥ

Isi Teks: Berisi tentang pengertian ilmu; adakalnya taṣawwur dan adakalanya taṣdiq. Masing-masing terbagi menjadi ḍaruri dan nażari, baik yang terkait dengan masalah-masalah syari’iyyat maupun ‘aqliyyat.

Pengantar yang cukup panjang menjadi dasar bagi uraian mengenai masalah-masalah tauhid; mulai dari sifat-sifat Allah sampai sifat-sifat Rasul; baik yang wajib, yang jaiz maupun yang mustahil.

2x3 | BLAS/PAM/17/AK/47 | Kitab Fatḥ Al-Mubīn/Tauhid | 0 | Akaid, Fikih | SA/Fikih/023/2011 | Arab | Arab | Prosa | 140 rekto verso | 30,5x21; 23x13, 5, pias atas 4,5, pias kiri: 6, pias bawah: 4, | Kertas Daluwang | ‘Abdul ‘Izz disempurnakan oleh Abdullah bin Qad Nasruddin dan Aziz bin H. Musthofa | Baik | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Fatḥ Al-Mubīn/Tauhid: 2x3 | BLAS/PAM/17/AK/47
Published
March 18, 2021