Kitab Bahasa 7: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/13

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, yaqūl al-‘abd al- faqr ilā maula al-ganiyyu Khalid bin ‘Abdullah bin Abi al-Bakar al-Azhāri ‘āmalāhullāh biluṭfīhi.

Kolofon: Qāla muallifuhu wa hāża akhiru ma aradnā żikruhu ‘alā hażihi al-muqaddimah wakāna al-farag min taṣnīf hāża al-syarḥ ba’da ‘Asyar al-Jum’ah ula yaum min rajab al-fard sanah sab’un wasamāniyyi wasamāniahu min al-hijrah al-Syarīfah al-nabawiyyah ‘alā sāhibiha afḍal hażihi wa azka al-taslīm wasallam ‘alā jami’īil-anbiya wa al-mursalīn wa alhamdulillāh rabb al-‘ālamīn Amin. Summa Amin. Tammat

Isi Teks: Kitab ini adalah penjelasan terhadap al-Jurumiyyah dan sebagaimana al-Jurumiyyah kitab ini juga dimaksudkan sebagai pegangan bagi pemula. Uraiannya mengikuti sistematika al-Jurumiyyah.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/13 | Kitab Bahasa 7 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/056/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 98 rekto verso | 4 b./hlm | 34x24; 20x14,5 beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 8,5 pias bawah: 7,5 pias kanan: 9 pias atas: 7 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah masih utuh dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Bahasa 7: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/13
Published
March 18, 2021