Kitab Bahasa 9: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/15

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh al-wāhid   al-ma’būd allażī laisa .... teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhillażi kasyafa ‘an wujūh al-ma’ānī bibadī‘ bayānihi.... Teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāhillażi al-malik al-dayān al-rahīm wasṣalātu ‘alā rasūlihi sayyidinā Muḥammādin wa’ala ālihi al-ikhtiyar ...

Kolofon: Teks pertama: waṣallallāh ‘alā sayyidinā Muḥammadin wa ālihi wa ṣaḥbihi wa alihi wasallam min hijrah nabi. Teks kedua: tammat al-kitāb bi Tajwīd Tuḥfah al-Akhyār. Teks ketiga: ṡumma anna Syafi’i raḥmatullāh ‘alāihi qad raja’a ‘alā al-qādim wa qāl …

Isi Teks: Catatan: Kitab ini merupakan kitab fikih. Teks pertama berjudul Hidayah al-Mubtadi fi Wasilah al-Muqtadi, berisi uraian mengenai tata cara salat berjamaah, khususnya tata cara menjadi makmum. Juga ada penjelasan mengenai tata cara salat dalam bahasa Jawa, termasuk salat tarawih.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/15 | Kitab Bahasa 9 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/059/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 77 rekto verso | 13 b./hlm | 30,5x21,5; 22x14, ada juga yang berukuran: 17x11 dengan pias kiri; 8, pias bawah: 7,5, pias kanan: 8, pias atas: 7 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Bahasa 9: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/15
Published
March 18, 2021