Kitab Bahasa 13: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/19

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, al-kalāmu huwa al- lafżu al-murakabu....

Kolofon: Tammat hāża al-kitāb al-musammā bi al-Miftaḥ fī yaum al-Aḥad ba’da żuhr wa ṣāḥib al-kitab yusamma ‘Abd Aziz

Isi Teks: Diawali dengan beberapa catatan mengenai perbedaan antara jumlah dan kalam, juga catatan mengenai beberapa surat dan bacaan salat, teks ini berisi uraian mengenai naḥwu. Merupakan salinan dari matn al-Jurumiyyah.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/19 | Kitab Bahasa 13 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/066/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 129 rekto verso | 3 b./hlm | 24,5x18; 18x13, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 6,5 pias bawah: 7,5, pias kanan: 6,5 pias atas: 7,5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah masih terbaca dan tulisan masih terbaca | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for  Kitab Bahasa 13: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/19
Published
March 18, 2021