Kitab Bahasa 21: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/27

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah:  Baris awal: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, ammā ba’du ḥamdallāh żi al-an’ām jā’ala al-nahw fī al-kalām kalamih fī al-ţa’ām wassalawat ‘alā nabiyyihi …

Kolofon: Tidak ada

Isi Teks: Teks ini berisi uraian mengenai ilmu naḥwu (gramatika Arab). Mulai dari uraian mengenai macam-macam kalimah (kata), lalu penjelasan mengenai i’rab dan seterusnya.

2x0 | BLAS/PAM/17/IU/27 | Kitab Bahasa 21 | 0 | Ilmu Tata Bahasa Arab | SA/Bahasa/087/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 108 rekto verso | 5 b./hlm | 28x21; 13x13, beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 7,5 pias bawah: 7,5, pias kanan: 7,5 pias atas: 8 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Tulisan masih terbaca hanya terdapat lubang pada setiap halaman akibat dimakan ngengat | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Bahasa 21: 2x0 BLAS/PAM/17/IU/27
Published
March 18, 2021