Kitab Tauhid: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/14

Authors

Bla Semarang

Synopsis

Deskripsi Awal Naskah: Baris awal-teks pertama: Bismillāhirraḥmānirraḥīm alḥamdulillāhi allażi akhraja ‘ibādahu min al-‘adami ilā al-wujūd wa jarāhum bitaufīqihi. Baris awal-teks kedua: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, alḥamdulillāh rabb al-‘ālamīn waṣṣalātu wassalāmu ‘alā asyraf al-mursalīn sayyidinā Muḥammādin SAW wa ‘alā ālihi wa aṣḥābihi ajma’īn ammā ba’du..Baris awal-teks ketiga: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wallāh al-musta’ani ‘alā man syaraha bifaḍlihi al-‘amīn wallāh rabb al-‘ālamīn wa ṣalallāh ‘alā sayyidīnā Muhammādin waālihi wa asḥābihi wasallam..Baris awal-teks keempat: Bismillāhirraḥmānirraḥīm, wabihi nasta’īnu al-hamdulillāh rabb al-‘ālamīn wasṣalātu wassalāmu ‘alā sayyidina Muḥammādin khatam al-nabi

Kolofon: Teks pertama: faqad khatam al-'ān hāża al-kitab bi al-ṣalawat ‘alā nabi Saw wa bi kamāl al-taḥiyyah wassalām fī yaum al-Jum’at fī waqt al-ḍuha wallāhu a’lam bi al-ṣawāb wa al-mustaqīm. Teks kedua: tammat al-kitab al-musammā fī syarḥ al-Sittīn wallāhu a’lam. Teks ketiga: tammat al-kitab al-musammā fī syarḥ al-Kalam wallāhu a’lam bi al-ṣawāb. Teks keempat: tammat al- kitab al-musammā bi al-Mufīd fī syarḥ al-Durrah wallāhu a’lam bi al-ṣawāb

Isi Teks: Teks pertama berjudul al-Miftāḥ fi Syarḥ Ma’rifah al-Islam, berisi uraian mengenai tiga pilar Islam, Iman dan Ihsan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Teks kedua merupakan Syarḥ Sittin Mas’alah, yakni enam puluh soal jawab terkait dengan masalah-masalah iman, islam dan ihsan. Teks ketiga merupakan Syarḥ al-Kalām, yakni uraian mengenai masalah-masalah keimanan.

2x3 | BLAS/PAM/17/AK/14 | Kitab Tauhid | 3 | Akaid | SA/Tauhid/041/2011 | Arab | Makna Gandul Berbahasa Jawa, Tulisan Arab Pegon | Prosa | 140 rekto verso | 12 b./hlm | 19,4x21,8; 24x14,2 beberapa halaman rekto memiliki pias kiri; 5,5, pias bawah: 2,5, pias kanan: 6,7 pias atas: 5 | Kertas Daluwang | Tidak diketahui | Naskah sebagian berlubang pada pojok kiri atas, tulisan masih terbaca dengan jelas | PP Sumberanyar | Ponpes Langgarajah, yayasan Az-Zubair, Komplek PP Sumberanyar

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Kitab Tauhid: 2x3 BLAS/PAM/17/AK/14
Published
March 18, 2021